U bent zorgverlener

Per 1 januari 2017 is de Wet Kwaliteit Klachten Gezond­heids­zorg (Wkkgz) van kracht geworden. Dat gaat onder meer betekenen dat u als zorg­verlener verplicht bent een klachten­bemiddelaar aan te bieden zodra een klacht binnenkomt.

Wat is een klacht?

Een klacht is een uiting van ongenoegen over een behandeling, bejegening of over een situatie. Een klacht kan betrekking hebben op verschillende aspecten van de zorg. Mensen kunnen ontevreden zijn over de medische inhoudelijke behandeling maar ook over de wijze waarop zij als persoon bejegend zijn.
Verder kan er organisatorisch iets verkeerd zijn gegaan, bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak, in geval van onbereikbaarheid of een lange wachttijd in de wachtkamer.

In de meest ideale situatie bespreken cliënten hun klachten op de plek waar deze zijn ontstaan, dus rechtstreeks met de betrokken hulpverlener. Veel mensen durven dit echter niet goed, bijvoorbeeld uit angst dat dit een negatieve invloed zal hebben op hun relatie met de hulpverlener. Dan wordt er vaak een beroep gedaan op een onafhankelijke klachtenbemiddelaar.

Klachtenzorg heeft tot doel:

 • ‘Recht’ te doen aan de cliënt en aan de zorgverlener;
 • Bij te dragen aan het herstel van de hulpverleningsrelatie door te trachten het vertrouwen van de cliënt in de hulpverlener te herstellen;
 • Het zichtbaar maken van mogelijke tekortkomingen in de zorg om daarmee bij te dragen aan de kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering;
 • Zich wettelijk te houden aan de Wkkgz

Maak hier kennis met ons. 

U kunt ons bellen: 06-54650505
Of e-mailen: info@klachtenzorg.com

Voor meer informatie over de Wkkgz klikt u hier.

Klachtenzorg kan u helpen de juiste weg te vinden voor het oplossen van klachten.

Klachtenzorg kan bemiddelen tussen u en uw cliënt, bijvoorbeeld door het organiseren van een gesprek tussen u en uw cliënt. Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen cliënt en zorgaanbieder het beste werkt. Klachtenzorg kan zo’n gesprek bevorderen.

Klachten kunnen betrekking hebben op uiteen­lopende onder­werpen. De meest voor­komende hebben we hier­onder voor u op een rijtje gezet.
Facilitair
 • Beweg­wijzering
 • Hygiëne/ Schoonmaak
 • Parkeer­gelegenheid
 • Overig
Financiën
 • Rekeningen
 • Tarieven/ DBC
 • Foutieve rekening
 • Overig
Informatie
 • Complicaties
 • Dossier/ inzage­recht / schade­behandeling
 • Informed consent
 • Onderzoek / behandeling
 • Voorlichting
 • Overig
Organisatie
 • Afstemming
 • Bereikbaarheid
 • Capaciteit (beschik­baarheid zorg­verlener)
 • Coördinatie/ Continuïteit
 • Dossier­voering
 • Verwisselen
 • Wachtlijst
 • Wachttijden
 • Zoekraken
 • Overig
Relatie
 • Begeleiding
 • Communicatie zorgverlener patiënt
 • Communicatie tussen zorgverleners
 • Nakomen afspraken
 • Privacy
 • Overig
Vaktechnisch handelen
 • Behandeling
 • Deskundigheid / zorgvuldigheid
 • Diagnose / onderzoek
 • Hulpmiddelen
 • Medicatie
 • Nazorg
 • Operatie/ medische zorg
 • Vaktechnisch handelen
 • Overig