U wilt een klacht indienen

Bent u ontevreden over de geleverde zorg? Hebt u een klacht over een bepaald onderdeel? Dan kunt u twee dingen doen.

 1. De snelste manier om de oorzaak van uw klacht weg te nemen is om die te bespreken met uw zorgverlener. Vaak voorkomt een gesprek verdere onduidelijkheden en biedt het een opening naar een oplossing.
 2. Komt u er samen niet uit, laat het ons weten. Door uw klacht met de klachtenbemiddelaar te bespreken, kunnen we samen naar een oplossing zoeken. Klachtenzorg biedt professioneel advies om tot een oplossing te komen.

Indien de klacht bemiddelbaar is en beide partijen staan ervoor open, kan Klachtenzorg bemiddelen.
Of een klacht bemiddelbaar is, wordt bepaald door Klachtenzorg. Onze jarenlange ervaring met betrekking tot bemiddeling van klachten in de zorg staat aan de basis van onze professionele adviespraktijk.

Klachten kunnen gaan over allerlei onderwerpen. De meest voorkomende hebben we hieronder voor u op een rijtje gezet.
Facilitair
 • Beweg­wijzering
 • Hygiëne/ Schoonmaak
 • Parkeer­gelegenheid
 • Overig
Financiën
 • Rekeningen
 • Tarieven/ DBC
 • Foutieve rekening
 • Overig
Informatie
 • Complicaties
 • Dossier/ inzage­recht / schade­behandeling
 • Informed consent
 • Onderzoek / behandeling
 • Voorlichting
 • Overig
Organisatie
 • Afstemming
 • Bereikbaarheid
 • Capaciteit (beschik­baarheid zorg­verlener)
 • Coördinatie/ Continuïteit
 • Dossier­voering
 • Verwisselen
 • Wachtlijst
 • Wachttijden
 • Zoekraken
 • Overig
Relatie
 • Begeleiding
 • Communicatie zorgverlener patiënt
 • Communicatie tussen zorgverleners
 • Nakomen afspraken
 • Privacy
 • Overig
Vaktechnisch handelen
 • Behandeling
 • Deskundigheid / zorgvuldigheid
 • Diagnose / onderzoek
 • Hulpmiddelen
 • Medicatie
 • Nazorg
 • Operatie/ medische zorg
 • Vaktechnisch handelen
 • Overig